Skip to content

Janika Rasmus

Hotellipäällikkö, Scandic Simonkenttä

Matkamessujen uratarinoissa haastattelemme matkailualan ammattilaisia. Toivomme uratarinoiden antavan uudenlaista näkökulmaa matkailualaan ja tuovan ihmisille uskallusta hakeutua alalle myös haastavien pandemiavuosien jälkeen. Alan herääminen vaikeiden aikojen jälkeen voi tuoda tullessaan mahdollisuuksia myös uusille tekijöille. Alalla voi työskennellä monella erilaisella koulutuksella ja aiemmalla työtaustalla. Tällä kertaa esittelyssä Scandic Simonkentän hotellipäällikkö Janika Rasmus.

Onko sinulla matkailualan koulutus ja miten olet päätynyt alalle?

Janika on kotoisin Lapin Pyhätunturilta ja hän sai ensimmäisen sysäyksen alaa kohtaan hänen äitinsä matkailualan yrityksestä. Janika on opiskellut Haagassa matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman ja sen jälkeen ollut töissä erilaisissa rooleissa kaupan alalla ja palannut myöhemmin matkailualalle hotellipäälliköksi. Alalla Janika on toiminut vastaanottovirkailijana, matkatoimistovirkailijana ja vuoropäällikkönä. Hän kokee matkailualan tulevaisuuden valoisana ja positiivisena, mutta nopeasti muuttuvana. Korona on muuttanut alaa monella eri tavalla – Janikan mukaan kaupat ja liidit tulevat lyhyemmällä varoitusajalla.

Parasta alassa ja kehitettävää?

Janikan mukaan parasta matkailualassa on elämysten ja kokemusten tuottaminen asiakkaille, joita voi muistella vielä pitkään. Ihmisten kanssa toimiminen on iso osa alaa ja Janika korostaa sen olevan yksi alan parhaista puolista. Alan vahvuutena Janika näkee moninaisuuden, siellä voi menestyä monenlaisella taustalla, ei tarvitse olla välttämättä matkailualan tutkintoa tai työkokemusta alalta. Hän korostaa käytännön oppimisen arvokkuutta ja innokasta asennetta. Palkkatasosta pitäisi keskustella tulevaisuudessa, jotta ala pystyy pysymään kilpailukykyisenä ja houkuttelevana. Hänen mielestä muuallakin uraa tehneenä voi hakeutua matkailualalle, koska työmahdollisuuksia on laidasta laitaan.

Lopuksi Janika kannustaa hakeutumaan alalle avoimin mielin ja rohkeasti, koska tällä alalla on kiva työskennellä ja paljon mahdollisuuksia kehittyä!