Skip to content

Kestävä ja vastuullinen matkailu

Kestävä ja vastuullinen matkailu on ollut paljon esillä eri medioissa. YK:n yleiskokouksessa tehtiin vuodesta 2017 kansainvälinen kestävän matkailun teemavuosi ja matkailu sisällytettiin 17:ään kestävän kehityksen tavoitteeseen. Vaikka teemavuosi on ohi, aiheena kestävä ja vastuullinen matkailu on entistä ajankohtaisempi.

Mitä on matkailuyrityksen vastuullinen toiminta?

Kestävä ja vastuullinen toiminta tuo tutkimusten mukaan yrityksille tyytyväisempiä asiakkaita ja asiakkaiden kokema laatu on korkeampi. Yritykset saavat myös merkittäviä kustannussäästöjä energiasäästöjen kautta. Kestävä ja vastuullinen toiminta matkailuyrityksessä näkyy muun muassa vesi- ja energiatehokkuutena, toimivana jätehuoltona, paikallisten tuotteiden ja palveluiden käyttönä, paikallisten työllistämisenä, kulttuuriperinnön vaalimisena sekä paikallisen väestön huomioimisena.

Muutama poiminta vuoden 2019 Matkamessujen erityisesti vastuullisuuteen liittyvästä ohjelmasta:

Miten voit valinnoillasi vaikuttaa ja matkailla vastuullisesti

Miten voin paikallisena osallistua matkailijan kokemukseen -paneelikeskustelu

Saaristomeren tila huolestuttaa matkailijoita

Vastuullinen matkailu Saimaa Geoparkin alueella

Syö vesistöt kuntoon – annos puhtaampaa Saaristomerta