Skip to content

Kestävä ja vastuullinen matkailu

Aihetta käsitellään monipuolisesti myös Matkamessujen ohjelmassa.

Katso myös vinkit sosiaalisesti kestävään matkaan

Kestävä ja vastuullinen matkailu

Kestävä ja vastuullinen matkailu on ollut paljon esillä eri medioissa. YK:n yleiskokouksessa tehtiin vuodesta 2017 kansainvälinen kestävän matkailun teemavuosi ja matkailu sisällytettiin 17:ään kestävän kehityksen tavoitteeseen. Vaikka teemavuosi on ohi, aiheena kestävä ja vastuullinen matkailu on entistä ajankohtaisempi.

Mitä on matkailuyrityksen vastuullinen toiminta?

Kestävä ja vastuullinen toiminta tuo tutkimusten mukaan yrityksille tyytyväisempiä asiakkaita ja asiakkaiden kokema laatu on korkeampi. Yritykset saavat myös merkittäviä kustannussäästöjä energiasäästöjen kautta. Kestävä ja vastuullinen toiminta matkailuyrityksessä näkyy muun muassa vesi- ja energiatehokkuutena, toimivana jätehuoltona, paikallisten tuotteiden ja palveluiden käyttönä, paikallisten työllistämisenä, kulttuuriperinnön vaalimisena sekä paikallisen väestön huomioimisena.

Muutama poiminta vuoden 2020 Matkamessujen erityisesti vastuullisuuteen liittyvästä ohjelmasta:

Vastuullinen matka alkaa asenteesta -paneelikeskustelu

Vesistöistä vastuullisia elämyksiä

Matkailu on muutoksessa: Hidasta matkaa

Ympäristöystävällinen työmatkailu -paneelikeskustelu