Skip to content

Markus Keskitalo

Myymäläpäällikkö, Tallink Silja Baltic Princess

Matkamessujen uratarinoissa haastattelemme matkailualan ammattilaisia. Toivomme uratarinoiden antavan uudenlaista näkökulmaa matkailualaan ja tuovan ihmisille uskallusta hakeutua alalle myös haastavien pandemiavuosien jälkeen. Alan herääminen vaikeiden aikojen jälkeen voi tuoda tullessaan mahdollisuuksia myös uusille tekijöille. Alalla voi työskennellä monella erilaisella koulutuksella ja aiemmalla työtaustalla. Tällä kertaa esittelyssä Tallink Siljan Baltic Princess -laivan myymäläpäällikkö Markus Keskitalo. 

Nykyinen työsi ja miten päädyit alalle? 

Markus toimii myymäläpäällikkönä Tallink Siljan Baltic Princess -laivalla. Tehtävä on hänelle uusi, sillä hän on ollut nykyisessä asemassaan vasta muutaman kuukauden. Aiemmin Markus on työskennellyt laivan Taxfree-myymälässä 4 vuotta. Markus on koulutukseltaan yo-merkonomi sekä käynyt erilaisia esihenkilötehtäviin liittyviä koulutuksia, mutta varsinaista matkailualan koulutusta hänellä ei ole. 

Markus kertoo matkailualan tulleen tutuksi vasta hieman yli kolmekymppisenä, kun hän hakeutui TUI:lle matkaoppaaksi ulkomaille töihin. Tätä ennen hän oli työskennellyt eri kauppaketjuissa myyjänä ja myymäläpäällikkönä. Markus on aina ollut hyvin kiinnostunut erilaisista kulttuureista ja matkustellut paljon, siksi myös matkaoppaan työ oli erittäin antoisaa ja antoi paljon kokemuksia, sekä kielitaitoa tulevaisuutta ajatellen. Markuksen mukaan parasta matkailualassa on ehdottomasti uusiin ihmisiin ja kulttuureihin tutustuminen. 

Laivatyössä Markus voi yhdistää kaksi suurta kiinnostuksen kohdettaan, myymälätyön ja matkailun. Työ laivalla myymäläpäällikkönä kansainvälisessä ympäristössä on Markuksen mukaan erittäin mielenkiintoista ja eroaa melko paljon vastaavasta työstä maissa. 

Millaisena koet matkailualan mahdollisuudet tai tulevaisuuden näkymät?

Tällä hetkellä tulevaisuuden näkymät näyttävät Markuksen mukaan maailman tilanteesta huolimatta hyvältä. Hän korostaa, että erityisesti lähimatkailun ja lyhyiden viikonloppulomien suosion voisi odottaa olevan hintojen nousun myötä erityisesti suosiossa vuonna 2023. Markus uskoo, että tulevaisuudessa palvelun laatu merkitsee entistä enemmän kuluttajille hintojen pysyessä melko korkealla lähitulevaisuudessa. 

Minkälaisia mahdollisuuksia koet matkailualalla toimimisen antaneen itsellesi?

Markus kertoo laivatyön pitkien vapaiden mahdollistavan matkustelun ja erilaisten harrastusten harrastamisen, joihin ei välttämättä muuten olisi aikaa.  Kielitaito kohenee ja työ matkailun parissa tuo tietynlaista esiintymisvarmuutta ja sosiaalista kanssakäymistä, jota ei välttämättä esiinny muilla aloilla.

Jos voisit valita yhden kehityskohteen alassa, mikä se olisi?

Markuksen mukaan työ kansainvälisessä yrityksessä tai ympäristössä voi välillä olla haastavaa ja erilaisten toimintatapojen yhteentörmäyksiltä ei aina voi välttyä. Hän korostaa, että selkeät toimintaohjeet ja perehdytys ovat avainasemassa toiminnan laadun varmistamiseksi.

Minkä neuvon haluaisit antaa tulevaisuuden matkailualan työntekijälle?

Työ on vaihtelevaa ja yllätyksiä täynnä. Matkailualalla tiimityö on erityisen tärkeää ja yhdessä tekemisen merkitys korostuu. Päivät saattavat joskus venyä ja töitä on erityisen paljon erilaisten sesonkien aikaan. Tämä on hyvä huomioida matkailualan työntekijänä. Matkaoppaana tai esimerkiksi laivatyössä ollaan pitkiäkin aikoja poissa kotoa, joten työ ei välttämättä sovellu kaikille. Markus kuitenkin korostaa, että työssä näkee upeita paikkoja, tutustuu hienoihin ihmisiin ja jokainen päivä voi olla pieni seikkailu.

Voiko matkailualalle mielestäsi hakea pidemmän työuran muulla alalla tehneenä?

Markuksen sanoin: ehdottomasti! Markus hakeutui matkailualalle töihin yli 30-vuotiaana ja hänen ensimmäinen tiiminsä koostui todella eri ikäisistä ja erilaisten kokemusten omaavista henkilöistä.