Skip to content

Tarja Gordienko

Viestintäpäällikkö, Helsingin Messukeskus

Matkamessujen uratarinoissa haastattelemme matkailualan ammattilaisia. Toivomme uratarinoiden antavan uudenlaista näkökulmaa matkailualaan ja tuovan ihmisille uskallusta hakeutua alalle myös haastavien pandemiavuosien jälkeen. Alan herääminen vaikeiden aikojen jälkeen voi tuoda tullessaan mahdollisuuksia myös uusille tekijöille. Alalla voi työskennellä monella erilaisella koulutuksella ja aiemmalla työtaustalla. Tällä kertaa esittelyssä Helsingin Messukeskuksen viestintäpäällikkö Tarja Gordienko.

Miten päädyit alalle?

Tarja on saanut pohjakoulutuksensa Helsingin yliopistosta viestinnän ja valtiotieteiden saralta. Hän on aina ollut kiinnostunut erilaisista kielistä, kulttuureista ja matkustamisesta: ”Opiskeluvuosina mietin, miksi mennä kaupan kassalle, kun tarjolla oli paljon kiinnostavampi keikkatyö matkailualalla”, Tarja kertaa päätymistään matkailualalle. Opintojen loppupuolella matkapäiviä oli kertynyt jo melkoisesti ja oli luontevaa suunnata ulkomaille kohdepäälliköksi valmistumisen jälkeen. 

Parasta ja kehitettävää? 

Tarjan mukaan parasta matkailualassa on ihmisten kohtaaminen. ”Matkamoodissa ollaan aidoimmillaan ja avoimina, usein rennoissa lomatunnelmissa”, hän summaa matkailualan positiivisia ihmiskohtaamisia. Matkailuala tarjoaa myös työntekijöilleen ainutlaatuisen mahdollisuuden nähdä maailmaa erilaisista, yllättävistäkin näkökulmista. Tarja toivoo, että vastuullisuus ja erilaisten kulttuurien kunnioittaminen voimistaisi paikkaansa alalla entisestään.  

Mikä kouluttaa alalle ja missä määrin ala kouluttaa tekijäänsä? 

Kattavan koulutuksen hankkiminen on hyödyllistä alalla kuin alalla. Matkailuala ei ole tässä poikkeus. Alan koulutuksen hankkiminen avaa ovia ja voi edesauttaa etenemistä haastavampiin tehtäviin. Sitäkin tärkeämpää voi olla tiettyyn tehtävään sopiva koulutus, esimerkiksi markkinoinnin, palvelumuotoilun tai taloushallinnon alalta. Tarjan oma koulutus on viestinnän alalta, ja siitäkin on ollut hyötyä matkailualalla, mutta itse matkailualan opin hän on saanut silloiselta työnantajaltaan perehdytysten kautta.  

Työstä matkaoppaana on ollut Tarjalle paljon yllättäviäkin hyötyjä. Työnteko ulkomailla on näyttäytynyt valttina myöhemmissä työnhauissa. Työ on vahvistanut kielitaitoa, asiakaspalvelijuutta sekä ongelmanratkaisua kiperissäkin tilanteissa. Vaikutukset näkyvät vahvasti myös vapaa-ajassa, sillä työn myötä Tarjasta on tullut rohkeampi matkailija siviilissäkin: ”Matkaopasvuoteni olivat varsinainen elämän korkeakoulu.” 

Erityisen tärkeää matkailualalla on oikeanlainen asenne. Asiakasrajapinnassa avoimuudella ja aktiivisuudella voi päästä pitkälle. Monenlaiset persoonat voivat kuitenkin työskennellä alalla, koska tehtäväkirjo on niin laaja. Viime vuodet ovat olleet alalla raskaita, mutta nyt on taas uusien alkujen ja kiinnostavien mahdollisuuksien aika.