Skip to content

Asser Pulska

Passenger Service Manager, Tallink Silja

Matkamessujen uratarinoissa haastattelemme matkailualan ammattilaisia. Toivomme uratarinoiden antavan uudenlaista näkökulmaa matkailualaan ja tuovan ihmisille uskallusta hakeutua alalle myös haastavien pandemiavuosien jälkeen. Alan herääminen vaikeiden aikojen jälkeen voi tuoda tullessaan mahdollisuuksia myös uusille tekijöille. Alalla voi työskennellä monella erilaisella koulutuksella ja aiemmalla työtaustalla. Tällä kertaa esittelyssä Tallink Siljan Passenger Service Manager Asser Pulska.

Mikä on nykyinen työsi/asemasi ja miten päädyit alalle? 

Tällä hetkellä Asser toimii Passenger Service Managerina Tallink Siljalla Helsingin terminaaleissa ja olen valmistunut restonomiksi vuonna 2019. Hän on pienestä asti matkustanut laivoilla Viroon tapaamaan sukulaisia, sekä tämän lisäksi matkailuala on tuntunut Asserille hyvin läheiseltä. Hän näki matkailussa monia erilaisia mahdollisuuksia, siksi oli loogista lähteä alun perin opiskelemaan matkailualaa. Nykyiselle uralle Asser päätyi ehkä jopa kohtalon saattelemana, sillä työskenteli opiskeluiden aikana toisella varustamolla lähtöselvittäjänä. Hän ehti työskennellä reilu 6 kuukautta siellä, kunnes toiminta pysähtyikin yllättäen. Asserin mukaan varustamossa oli käytössä samankaltainen järjestelmä ja siirtyminen toiselle varustamolle oli hyvinkin helppoa. Siitä asti hän kertoo viihtyneensä alalla erinomaisesti.  

Millaisena koet matkailualan mahdollisuudet tai tulevaisuuden näkymät?

Asser kertoo, että pandemia on vaikuttanut alaan rajustikin, mutta tilanne on taas onneksi elpymään päin. Matkailualalla on hyvin laaja kirjo erilaisia tehtäviä eri organisaatioissa. Tulevaisuudessa matkailu kenties tulee muovautumaan entisestään, joten hän uskoo, että uudenlaisia mahdollisuuksia tulee olemaan useampia. Hän myös kokee, että matkailualalla toimiminen on antanut mahdollisuuksia nähdä ja ymmärtää matkailuun liittyviä erilaisia prosesseja, kuten uusien reittien/lähtöjen avaamisia. Mielenkiintoista on ollut se, että hän on päässyt itse vaikuttamaan asiakkaan polkuun omalta osaltaan myös terminaaleissa. Asser korostaa, että olemme asiakasta varten paikalla ja haluamme löytää aina uusia ja tehokkaampia ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin.

Mikä on ollut parasta matkailualassa ja yksi kehityskohde?

Parasta matkailussa on ollut Asserin mukaan se, että joka päivä on erilainen. Hänen mukaan tähän mennessä ei ole tullut toista samanlaista päivää. Kehityskohteena alassa hän mainitsee, että toivoisi erityisesti matkailualan eri työroolit olisivat enemmän näkyvillä kaikille. Usein matkailualaa ajatellessa ensimmäisenä tulee mieleen työroolit, jotka liittyvät itse matkustamiseen tai matkakohteessa olemiseen. Asserin oman kokemuksen mukaan kun mainitsee olevan Tallink Siljalla töissä, niin ensimmäinen kysymys liittyy laivalla työskentelyyn. 

Minkä neuvon haluaisit antaa tulevaisuuden matkailualan työntekijälle?

Ole rohkea ja kokeilunhaluinen, näin voit löytää oman juttusi!

Voiko mielestäsi matkailualalle mielestäsi hakea pidemmän työuran muulla alalla tehneenä?

Kyllä Asserin mielestä voi, mikäli on paloa matkailuun, niin kaikki ovat tervetulleita!